Art Surre Gallery - galerieladislava

Tato část stránek představuje pouze malý průřez moji dosavadní tvorbou. 

Obraz vyjadřuje momentální potřebu, náladu a přání. Barevná harmonie, barevný rytmus je moji fantazií. Důležitou roli hraje použitá textura, která zvýrazňuje povrch a celkovou harmonii obrazu.

Spontánně vznikající abstraktní obraz s použitím pastózního nánosu textur připomíná reliéf. Tímto vyjádřením narušuji hranici mezi malbou a sochou (reliéfem). Vzniká tak strukturální, netradiční pohled na krajinu.

Geometrickou abstrakcí objevuji výrazové možnosti hmoty a obrazu. Nespokojila jsem se jen s hmotou barvy, ale začlenila jsem do obrazu konkrétní předměty a materiály - písek, korek, celulózu ....... Neformální pojetí zdůrazňuji použitím kontrastních barev bílé a černé.

  Pokračovat                                                                                                                                                                           

  Zpět